Дума Описание
героика само ед.
Съвкупност от проявите на героизъм в едно събитие.