Дума Описание
героизъм само ед.
Качество на герой (в 1 знач.).