Дума Описание
герминатор (англ. germinator по лат. germino 'пониквам')
Бот. Апарат за изпитване кълняемостта на семената, за ускоряване или регулиране на поникването им.