Дума Описание
германофил (лат. germanus 'германец' + -фил)
Привърженик на германците и германската култура.
// същ. германофилство.