Дума Описание
германистика (нем. Germanistik)
Език. Дял от езикознанието, който изучава германските езици.