Дума Описание
германизъм (нем. Germanismus по лат. germanus 'германски' + -изъм) Език.
1. Езиков обрат, типичен за немски език.
2. Заемка от немски език.