Дума Описание
гериатрия (нлат. geriatria по гр. geron 'старец' + iatreia 'лекуване')
Мед. Клон от геронтологията, който се занимава с изучаването и лечението на заболяванията в старческа възраст.