Дума Описание
герест гереста, гересто, мн. герести, прил. Диал.
За петел — едър, с жълти и червени пера.