Дума Описание
герен мн. герени, (два) герена, м. Диал.
1. Ниско място край река, което понякога се залива от вода.
2. Ливада, поляна край село.