Дума Описание
герб гербът, герба, мн. гербове, (два) герба, м.
Отличителен знак на държава, град, сдружение, учреждение и др., който се изобразява върху знамена, печати, монети, документи и др. Държавен герб.
// прил. гербов, гербова, гербово, мн. гербови.