Дума Описание
геран мн. герани, (два) герана, м.
Диал. Дълбок кладенец, от който водата се вади с кофа, прикрепена на кобилица.