Дума Описание
гео- (гр. geo- по ge 'земя')
Първа съставна част на сложни думи със значение 'земя', напр. география.