Дума Описание
геоцентризъм само ед.
Название на господстващото в древността и Средновековието схщане, че центърът на Вселената е Земята, а Слънцето и другите планети се въртят около нея.