Дума Описание
геохимия (по гео- + химия)
Наука за химическия състав и процеси на Земята.