Дума Описание
геофизика (по гео- + физика)
Съвкупност от науки, изучаващи физическите свойства на Земята: метеорология, океанография, геоморфология и др.