Дума Описание
геотектоника (по гео- + тектоника)
Дял от геологията, изучаващ строежа на земната кора и при-чините за образуването на земните форми.
// прил. геотектоничен и геотектонически.