Дума Описание
георгики (по гр. georgike (techne) 'земеделие')
Литер. Стихове, възпяващи селския живот.