Дума Описание
геополитика само ед.
Наука за взаимодействието на географски и политически фактори.
// прил. геополитически.