Дума Описание
геоморфология (по гео- + морфология)
Геогр. Наука за произхода и развитието на земеповърхностните форми.