Дума Описание
геометрия само ед.
Дял от математиката за пространствените форми и начините за измерването им.
// прил. геометричен.