Дума Описание
геомагнетизъм (по гео- + магнетизъм)
Отдел от геофизиката, изучаващ разпределението и изменението на земното магнитно поле.