Дума Описание
геология само ед.
Наука за строежа, състава и историята на земната кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.
// прил. геологичен, геологична, геологично, мн. геологични.
// прил. геоложки.