Дума Описание
геодинамика (по гео- + динамика)
Наука за силите, които действат в съвременните геологически процеси.