Дума Описание
геодезия само ед.
Наука за измерването, изобразяването и картографирането на земни площи.
// прил. геодезичен, геодезична, геодезично, мн. геодезични. Геодезични снимки.