Дума Описание
геод (нем. Geod но гр. geodes 'землист')
Геол. Закръглена куха скална маса, частично запълнена от кристализирали и други минерали.