Дума Описание
гениален гениална, гениално, мн. гениални, прил.
Който проявява или съдържа качества на гений.
// същ. гениалност.