Дума Описание
генетичен генетична, генетично, мн. генетични.
1. Който се отнася до генетика.
2. Който се отнася до произхода, генезиса на явленията; родствен. Генетична връзка.