Дума Описание
генетика Спец. Дял от биологията, в който се изучава развитието на живите организми, наследствеността и нейните изменения.