Дума Описание
генеричен генерична, генерично, мн. генерични.
Родов.