Дума Описание
генералитет (нем. Generalitat по лат. generalis 'общ') Воен.
1. Висш команден състав на армия.
2. Генералите в една армия.