Дума Описание
генералисимус (нем. Generalissimus по лат. generalissimus 'най-главен')
Воен. Най-висше военно звание; върховен главнокомандващ.