Дума Описание
генерален генерална, генерално, мн. генерални, прил.
1. Общ, всеобщ. Генерална стачка.
2. Главен, основен, най-важен. Генерална репетиция.