Дума Описание
генерал мн. генерали, м.
Висше офицерско звание, а също и лице, което има това звание.
// прил. генералски.