Дума Описание
генезис само ед.
Произход, история на зараждането.