Дума Описание
гейм геймът, гейма, мн. геймове, (два) гейма.
Спец. В спорта — една от съставните части при някои спортни игри (тенис, волейбол и др.).