Дума Описание
гейзер мн. гейзери, (два) гейзера, м.
Извор, от който периодично блика гореща вода и пара на голяма височина като фонтан.