Дума Описание
гега мн. геги, ж.
Диал. Дълга овчарска тояга с кука в единия край.