Дума Описание
гвоздей гвоздеят, гвоздея, мн. гвоздеи, (два) гвоздея, м.
1. Къса метална пръчка, остра в единия край, за да може да се забива, и с плоска главичка в другия, върху която се чука; пирон.
2. Прен. Ирон. Обикн. ед. Най-значителното, най-интересното в нещо. Гвоздеят в програмата е неговото участие.