Дума Описание
гвардия мн. гвардии, ж.
Отбрана, елитна войскова част.
// прил. гвардейски, гвардейска, гвардейско, мн. гвардейски. Гвардейска част. Гвардейска униформа.