Дума Описание
га и га-га междум.
За подражаване на крясък,издаван от някои птици — гарван, врана, гъска, патица и под.