Дума Описание
гаулайтер (нем. Gauleiter от Gau 'област' +Leiter 'управител, водач')
1. Областен водач на национал социалистическата партия във фашистка Германия.
2. Прен. Самовластен управител, тиранин.