Дума Описание
гатанка мн. гатанки, ж.
Изречение, израз, които изискват чрез посочените характерни признаци на някой предмет да се назове самият предмет.