Дума Описание
гастро- (по гр. gaster 'стомах')
Първа съставна част на сложни медицински термини със значение 'стомашен', напр. гастроскопия.