Дума Описание
гастрономия само ед.
Готварското изкуство.