Дума Описание
гастрол само ед.
Гостуване на артисти, музикален състав или на индивидуален изпълнител на чужда сцена.