Дума Описание
гастроентерология (нлат. gastroenterologia по гастро- + гр. enteron 'черво' + -логия)
Мед. Дял от медицината, който изучава функциите и заболяванията на стомашно-чревния канал.