Дума Описание
гарнирам гарнираш, несв. и св.; какво.
1. Слагам гарнитура (в 1 и 2 знач.).
2. Прен. Украсявам разказ, изложение с интересни, любопитни подробности, за да привлека вниманието.