Дума Описание
гардеробиер мн. гардеробиери, м.
Лице, което обслужва гардероб (в 3 знач.).