Дума Описание
гарван мн. гарвани, (два) гарвана, м.
Креслива всеядна птица с черна перушина и масивна човка и крака.
// прил. гарванов.