Дума Описание
гаранция мн. гаранции, ж.
1. Поета отговорност поръчителство.
2. Това, което се залага залага при поръчителство (обикн. пари, имущество).
3. Уверение за трайност и качество на търговска стока.
4. Прен. Залог, уверение, свидетелство.
// прил. гаранционен.